Obchodní podmínky
V košíku nic nemáte

O nás

Encyklopedie říká:

"Přístav je soustava ploch a zařízení, nacházející se na vhodném místě břehu řeky nebo moře. Jeho účelem je umožnit bezpečné kotvení, manipulaci s plavidly, zajištění snadné nakládky a vykládky zboží a naloďování a vyloďování osob a dopravu zboží a osob dál do vnitrozemí.
Základní stavbou přístavu je přístavní molo.
Podle umístění dělíme přístavy na říční a námořní. Námořní přístavy jsou přizpůsobeny k přijímání větších lodí. Říční přístavy přijímají lodě, jejichž velikost i ponor jsou omezeny ostatními stavbami na řekách."

Pro nás je přístav místem splněných snů, které naplňujeme ........

Třeba se potkáme U Českého moře  (promo video)

Navštivte stránky U Českého moře www.uceskehomore.cz

 

 

 

sonna.com.ua


Na vodě i u vody,
pomůžou Vám PONTONY...